a
 

XXVIII sednica SO Dimitrovgrad zakazana za 7. mart – Javna rasprava u sredu

Sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 20 tačaka na dnevnom redu biće održana u četvrtak, 7. marta u 09:00 časova. Pažnju javnosti najviše privlači tačka – Razmatranje i usvajanje predloga Statuta Opštine Dimitrovgrad.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta na razmatranje i usvajanje naći će se predlozi Rešenja o prestanku mandata dva odbornika SO Dimitrovgrad i imenovanju novih, o usvajanju izveštaja o radu Opštinske uprave za 2018. godinu i o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Komunalac“ za prethodnu godinu.

Takođe, na dnevnom redu sednice biće i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na plan rada Doma zdravlja za 2019., o usvajanju finansijskog izveštaja predškolske ustanove „8. sepembar“ za 2018., o usvajanju izveštaja o radu Istorijskog arhiva u Pirotu za 2019., kao i o razrešenju i imenovanju direktora Centra za kulturu.

Odbornici će se na zasedanju, između ostalog, izjasniti i o predlogu Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Dimitrovgrad iz javne svojine Republike Srbije, kao i o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje.

Povodom 8 tačaka dnevnog reda predstojeće sednice, u sredu, 6. marta u 08:00 sati, u sali Skupštine opštine biće odžana javna rasprava.

 A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar