Usvojene odluke o opštinskoj nagradi i priznanjima

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojene su odluke o opštinskoj nagradi i priznanjima povodom praznika opštine Dimitrovgrad.


Dobitnik opštinske nagrade biće Danijela Braun Kamenov, za iskazanu izuzetnu humanost prema građanima opštine Dimitrovgrad, dok će nosioci opštinskih priznanja biti Novak Đoković fondacija, za pomoć u razvoju predškolske obrazovne infrastrukture, Ministarstvo za brigu o selu, za poboljšanje kvaliteta života u selima, Vesna Nikolov, za poseban doprinos u očuvanju kulturne baštine i identiteta na teritoriji opštine Dimitrovgrad, Saša Nikolov, za postignute izuzetne rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i posthumno Delča Gigov, za doprinos u razvoju pozorišne umetnosti. Kako je rečeno, nagrada i opštinska priznanja biće uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine 21. septembra.


Na zasedanju je usvojen Izveštaj o poslovanju budžeta za prvu polovinu ove godine, druga izmena Kadrovskog plana organa i službi opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu, kao i odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine, o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „8 septembar“ za radnu 2022/2023 godinu i o davanju saglasnosti Turističkoj organizaciji „Caribrod“ za izdavanje u zakup poslovnog prostora u sportskim objektima,


Takođe, usvojene su i odluke o visini naknade za rad predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije „Caribrod“, Centra za kulturu i Narodne biblioteke “Detko Petrov”, kao i rešenje o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar