Usvojena odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Na XXIX sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Ovom odlukom je predviđeno zaduživanje opštine Dimitrovgrad u iznosu od 50 miliona dinara, a sredstva su planirana za rekonstrukciju ulice Maršala Tita u Željuši.

Na zasedanju lokalnog parlamenta pored odluke o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine i rebalansa budžeta, usvojen je i izveštaj o poslovanju budžeta opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Prema ovom izveštaju ukupno ostvareni prihodi su 382 miliona dinara odnosno 43,55 procenata, a rashodi su 309 miliona dinara ili 35,18 procenata. Razlika između prihoda i rashoda u korist prihoda je nastala zbog toga što većina velikih investicija se realizuje u drugoj polovini ove godine.

Odbornici su usvojili rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JP „Komunalac“ za 2023. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za 2023. godinu. o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Komunalac, a usvojene su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja „Komunalca“ za period od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je i odluka o imenovanju Komisije za planove Opštine Dimitrovgrad, a takođe imenovani su predsednik i članovi Komisije za rodnu ravnopravnost.

Snimak XXIX sednice Skupštine opštine Dimitrovgrad možete pogledati na zvaničnom sajtu opštine.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić (arhiva FAR-a)

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar