U petak, 1. marta druga sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad

U petak, 1 marta sa početkom u 10:00 časova biće održana druga sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 28 tačaka na dnevnom redu.

Pred odbornicima na razmatranje i usvajanje naći će se predlozi odluka o konstatovanju prestanka mandata predsednika, članova i sekretara Privremenog organa opštine Dimitrovgrad. o konstatovanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Dimitrovgrad, kao i odluka o izmeni odluke o potvrđivanju mandata i polaganje zakletve novih odbornika. Takođe, odbornici že se izjasniti i o izboru još jednog člana Opštinskog veća.

Na zasedanju lokalnog parlamenta naći će se set tačaka koje se odnose na obrazovanje skupštinskih odbora, lokalnih saveta i komisija, kao i predlog rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Na sednici će se naći i predlog odluke o pristupanju izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad, kao i predlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine za vode II reda za 2024. godinu.

Odbornici će se izjasniti i o predlozima rešanja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog preduzeća „Komunalac“ za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Dimitrovgrad i o imenovanju Nadzornog odbora Centra za socijalni rad.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar