Elenko Petrov peti član Veća, traži se najbolje rešenje za ulicu “Maršala Tita” u Željuši

Nakon što su na prvoj konstitutivnoj sednici izabrani predsednik opštine, njegov zamenik i četiri člana Opštinskog veća, na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta imenovan je i peti član ovog organa, a to je Elenko Petrov. Izborom Petrova za opštinskog većnika, ostalo je bilo upražnjeno mesto odbornika koje je popunila Manuela Taškov sa liste “Ivica Dačić – premijer Srbije”.

Na sednici je konstantovan prestanak mandata odbornicima koji su preuzeli određene javne funkcije u izvršnoj vlasti i dodeljeni su mandati odbornicima sa liste “Aleksandar Vučić – Dimitrovgrad ne sme da stane” i jednom odborniku sa liste “Ivica Dačić – prenijer Srbije”, nakon čega su oni položili zakletvu.

Na zasedanju su usvojene odluke o konstantovanju prestanka mandata predsednika, članova i sekretara Privremenog organa opštine Dimitrovgrad, o pristupanju izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad, o pokretanju postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, a usvojene su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog preduzeća „Komunalac“ za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine,

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i set tačaka koje se se ticale obrazovanja, odnosno imenovanja članova skupštinskih radnih tela, članova skupštinskih odbora, komisija i saveta.

Na zasedanju je usvojen i zaključak povodom revidiranja projekta rekonstrukcije ulice “Maršala Tita” u Željuši.

“Plašim se da ćemo doći u situaciju da će uvek biti nezadovoljnih, a da ćemo mi kao lokalna samouprava posle toliko godina prvi put raditi nekakve izmene u toku rekontrukcije, koje će nekoga da zadovolje, a nekoga neće. Oni su imali sastanak mesne zajednice, bila su im ponuđena tri rešenja, a meštani koji su bili nezadovoljni su tražili da nemaju trotoare sa desne strane, a da imaju kanal, koji će biti funkionalan onoliko koliko ga budu održavali. Na kraju ćemo najverovatnije bukvalno sprovesti jedan mini referendum u toj ulici da vidimo za šta je većina i za šta bude većina to će da se radi”, rekao je, između ostalog, predsednik opštine Vladica Dimitrov.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar