Usvojen Program razvoja turizma opštine Dimitrovgrad

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojen je Program razvoja turizma opštine Dimitrovgrad za period od 2022. do 2024. godine, kao i Program za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2022. godini.

Odbornici su usvojili Izveštaje o radu Centra za socijalni rad za opštinu Dimitrovgrad i Saveta za zdravlje za 2021. godinu, a takođe data je saglasnost na Plan rada Saveta za zdravlje za tekuću godinu.

Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ iz Dimitrovgrada za 2022. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za ovu godinu.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojene su odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Dimitrovgrad i o prenosu prava korišćenja nepokretnosti – katastarska parcela br. 256 KO Dimitrovgrad, kao i rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Dimitrovgrad neposrednom pogodbom – katastarska parcela br. 674 KO Dimitrovgrad.

Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni statuta Narodne biblioteke “Detko Petrov”, kao i Izveštaj o radu Crvenog krsta Dimitrovgrad sa finansijskim izveštajem za 2021. godinu.

Na sednici je usvojeno i rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole „Hristo Botev“.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar