Stazama akademika Jordana Zaharijeva: Planina Dukat

U svojoj knjizi “Ćustendilsko Krajište”, iz 1915. godine, akademik Jordan Zaharijev odredio je prostiranje tadašnjeg Ćustendilskog Krajišta, tako da njegovu južnu granicu čini planina Bela voda, zapadne granice čine Dukat planina i Dolnoljubatska planina na zapadu, Čudinska planina na istoku, a planina Crnook na severu. Tada je veliki akademik, rodom iz Bosilegrada, opisao i tačan položaj planine Dukat, ili Dukatske planine. Dukat se tako prostire zapadno od Crnoštičke reke, do Javorštice, odnosno između Javorštice i Goleme reke. Tako se između planine Dukat i planine Crnook nalazi Dolnoljubatska planina.

Posle drugog svetskog rata, pojedini kartografi i geografi zauzeli su stav da umesto četiri planine – Bele vode, Crnooka, Dukata i Dolnoljubatske planine, zapravo postoji jedna, jedinstvena planina na ovom području i da se naziva Dukat, a da je njen najviši vrh Crnook sa 1.881 metra nadmorske visine.

Ipak, držeći se misli i dela velikog akademika Jordana Zaharijeva, Nenad Aleksandrov, poznat i kao “heroj Bosilegrada” i Miroslav Dokman, istraživali su 30. jula Dukat planinu i izašli su na tri njena najviša vrha: na Mali Blizen (1642 m), na Veliki Blizen (1681 m) i na Oštru čuku (1700 m).

Ka vrhovima Dukata može se izaći iz dva pravca: iz sela Gornja Ljubata, uz Lavransk reku, što je dugačak pravac uspona, ili iz sela Dukat, od crkve Presvete Bogorodice, što je kraća varijanta.

Dvojica planinara uputila su se ka vrhovima Dukata iz istoimenog sela, od crkve. Put je širok, vodi kroz šumu, a visina se brzo dobija. Polazna tačka je na oko 1200 metara nadmorske visine. Ubrzo se otvara pogled ka Oštroj čuki, onda i ka Blizenu, a u pozadini se ukazuje i Crnook. Glavni put se račva, jedan krak vodi ka mahali Vadnica, ispod samog prevoja između Oštre čuke i Blizena, a desno se ide za mahalu Cepinovi.

Prilikom uspona, da bi se što više videlo i istražilo, dvojica planinara otišla su ka Cepinovima i preko proplanaka i pašnjaka izašli su na glavno bilo Dukata, istočno od Blizena. Dakle, malo duži put je prevaljen, ali u veoma lepom krajoliku. Dva Blizena, maltene spojena, ukazala su se pred planinarima. Uspon je najpre izvršen na Mali Blizen, potom i na Veliki Blizen. Na Velikom Blizenu postoji i gomila kamenja koja označava vrh. Prema jugozapadu, od Velikog Blizena vodi široka staza, bilom Dukata, do dva kilometra udaljenog vrha Ošra čuka, koji je u obliku piramide. Uspon i na Oštru čuku je lagan, a i na Oštroj čuki postoji naslagano kamenje kao oznaka vrha.

Pogled i sa dva Blizena i sa Oštre čuke je impresivan: vide se planine Crnook, Bela voda, Dolnoljubatska planina, Milevska planina, Gloška planine, planina Valozi, planina Vardenik, planina Besna kobila, planina Strva.

Silazak sa Dukata, dvojica planinara izvela su preko mahale Vadnica. Sve u svemu za nešto preko pet sati dvojica planinara obišla su planinu Dukat.

Miroslav Dokman

Foto: Miroslav Dokman / Nenad Aleksandrov

Napisao/la

Мирослав Докман е роден през 1973 година в Сурдулица. По професия е дипломиран икономист. Живее и работи в Ниш. Планинар и природолюбител от ранното си детство. Участник в бройни планински експедиции и голям любител на планините на Южна Сърбия и България. Един е от основателите на планинарско-културните мероприятия в Южна Сърбия, каквито са Традиционното изкачване на Руй, Традиционното изкачване от Соко баня до Остра чука, Международното Власинско изкачване, Международното изкачване на Църноок, Международното изкачване на Радан, Международното Запланско изкачване, Празникът на планинарската свобода и достойнство в село Връмджа. Редактор на интернет страницата „Традиционно международно изкачване на Руй” и писател на планински разкази и пътеписи. Сътрудник на печатни и електронни медии в Сърбия и България: Планинарски гласник, Блиц, Народне новине, Слобода, Южне вести, б92, Радио Белград, Радио Бабушница, Нова ТВ - България, Мироглед – Перник... Сътрудник на планинарски и културни дейци от Република България. Подготвя първата си книга с планински пътеписи.

Bez komentara

Ostavi komentar