Usvojena odluka o raspoređivanju sredstava za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu

Na XXIV sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o raspoređivanju sredstava za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu. Prema rečima većnika Dragana Mančeva, ovom odlukom se određuju novčana sredstva i propisuju se mere za razvoj privrede na teritoriji opštine u iznosu od 7 miliona dinara. Mančev je naveo da se predviđa sufinansiranje kroz dodelu bespovratnih sredstava za 4 mere – subvencionisanje kamate za kreditna zaduživanja privrednih subjekata, podrška privrednim subjektima za zapošljavanje novih radnika, podrška privrednim subjektima koji privrednu delatnost obavljaju u ruralnim delovima opštine i subvencije privrednim subjektima za ulaganje u infrastrukturu.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je odluka o određivanju savetnika za zaštitu prava pacijenata. Prema rečima predsednika opštine Vladice Dimitrova, do sada je tu funkciju obavljala diplomirani pravnik Nataša Kamenov, a sada će uz nju, kako kaže, biti i diplomirani pravnik Željko Voštić. Razlog za donošenje ove odluke je preporuka Ministarstva zdravlja da se odredi još jedno lice za savetnika za zaštitu prava pacijenata, u slučaju odsutnosti postojećeg savetnika pacijenata (zbog bolesti, korišćenja godišnjeg odmora i sl.) ili pak u slučaju da su podnosilac prigovora ili zdravstveni radnik na kojeg se prigovor odnosi, članovi uže porodice savetnika (supružnik ili vanbračni partner, deca, braća, sestre, roditelji, usvojitelj, usvojenik i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa savetnikom pacijenata).

Odbornici su usvojili i odluke o određivanju predsednika opštine za nadležni organ za sprovođenje svih postupaka na državnom poljoprivrednom zemljištu, o razmeni nepokretnosti, o raspoređivanju sredstava iz budžeta opštine Dimitrovgrad za razvoj turizma za ovu godinu, a usvojen je i Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine Dimitrovgrad za vode 2. reda za tekuću godinu.

Takođe, data je saglasnost na izmenu Programa poslovanja JP „Komunalac“ – Dimitrovgrad za 2023. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za ovu godinu, a usvojene su i Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine JP „Komunalac“.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar