I Našuškovica želi odvajanje od Opštine Babušnica

Grupa građana Mesne zajednice Našuškovica poslala je zahtev predsedniku Skupštine Opštine Babušnica da preduzme sve zakonom predviđene radnje da se u ovom mestu raspiše referendum na kome će se meštani izjasniti da li žele da se MZ Našuškovica pripoji Opštini Dimitrovgrad.

U zahtevu su kao razlozi navedeni dugogodišnje zanemarivanje od strane Opštine Babušnica, kako u smislu infrastukturnog razvoja (neodržavanja pristupnih i lokalnih puteva, ulične rasvete i seoskog groblja), pružanja zdravstvene zaštite, otvaranje radnih mesta, tako i u svim drugim sferama društva, kao i netransparentnost rada Saveta MZ.

Zahtev za raspisivanje obavezujućeg referenduma na teritoriji MZ Našuškovica 14. septembra predat je Skupštini Opštine Babušnica.

Pre Našuškovice i meštani sela Zvonce su tokom avgusta pokrenuli i predali inicijativu za pripajanje Opštini Dimitrovgrad, o čemu je FAR već pisao i napravio TV emisiju u okviru serijala “I selo se pita”.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić (arhiva FAR-a)

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar