VIDEO: Šetnja sa starim rasama pašnjacima Stare planine – promo film

Ekipa FAR-a je bila aktivan učesnik nedavno održane manifestacije “Šetnja sa starim rasama pašnjacima Stare planine”. Predstavnicima nekoliko turističkih agencija iz Sofije i Niša, turističkim vodičima, kao i novinarima iz Bugarske i Srbije predstavljena je agroturistička ponuda gazdinstava koja su deo Parka agrobiodiverziteta i koja uzgajaju ugrožene autohtone rase domaćih životinja na području opštine Dimitrovgrad.

Cilj ove manifestacije koja je organizovana 7. oktobra je da gazdinstva koja se bave očuvanjem autohtonih rasa postanu sastavni deo ponude lokalnih i regionalnih turističkih agencija.

Obilasku dimitrovgradskih gazdinstava u Parku agrobiodiverziteta pridružili su se i studenti sa Univerziteta “Singidunum” iz Beograda, kao i predstavnici ekoloških i stočarskih udruženja i odgajivačkih organizacija.

Promo film koji je izrađen tim povodom, prikazuje deo atmosfere na gazdinstvima “Biobuša” u Gornjem Krivodolu, “Ravna šuma” u selu Prtopopinci i “Magi – Magarija” u neposrednoj blizini Dimitrovgrada.

Izrada promo filma o tematskoj turi “Šetnja sa starim rasama pašnjaicma Stare planine” je deo projekta “Park agrobiodiverziteta – od Stare planine do kanjona Jerme” koji sprovodi Forum za održivi razvoj i udruženje Emblema, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske. Ovaj projekat je deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile Vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Projekat ima za cilj da osmisli i uspostavi mrežu gazdinstava – “Čuvara” autohtonih ugroženih rasa i efikasnu prezentaciju Parka agrobiodiverziteta od Parka prirode Stara planina do Specijalnog rezervata prirode Jerma. Njegova uloga je da doprinese jačanju postojeće populacije ugroženih autohtonih rasa, kao i ekonomskog statusa gazdinstava koja su uključena u njihov uzgoj, time što će odgajivačima pomoći da postanu deo lokalne turističke ponude. Projekat će takođe uticati na to da deo javnosti prepozna ne samo značaj očuvanja genetičkih resursa, već i sponu koje ovaj vid tradicionalnog stočarstva ima sa opstankom diverziteta pašnjaka zaštićenih teritorija.

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar